22 de gener del 2018

Assemblea de socis i sòcies

Icona de la participació a l'assemblea de socis i sòcies
El proper divendres 26 de gener a les 17 h s'ha convocat l'assemblea de socis i sòcies de l'AMPA, al menjador de l'escola.

L'assemblea és l'organ més important de govern de l'AMPA on poden participar tots els socis i sòcies. És el moment d'intercanviar i obtenir informació, establir contactes i rendir comptes pel que fa a la gestió de l'entitat. És per això que és molt important la vostra assistència i participació.

Ordre del dia:
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. Memòria del curs 2016-17.
  3. Projecte del curs 2017-18.
  4. Balanç econòmic.
  5. Data del proper canvi de Junta.
  6. Activitats extraescolars.
  7. Informació comissions.
  8. Torn obert de paraules.
Hi haurà servei d'acollida per a les famílies que assisteixin a l'assemblea.