2 de juny del 2020

Ajuts de menjador escolar curs 2020-21

Del 4 al 17 de juny es podrà demanar l'Ajut de menjador escolar per al curs 2020-21.
Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics de la Comarca del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que tenen necessitats socioeconòmiques i/o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar,  al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.
La sol·licitud s'ha de fer manera telemàtica a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat: www.elbaixllobregat.cat.