1 de març del 2018

Resum del Consell Escolar del 20 de febrer de 2018

Una llibreta per prendre notes.
El passat 20 de febrer es va celebrar una reunió del Consell Escolar. La reunió va ser breu i el punt principal era la presentació del pressupost 2018.

Us resumim els temes que es van tractar:
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. Informació sobre la reunió de la Comissió Permanent per aprovar el preu de les colònies.
  3. Presentació del pressupost per al 2018.
  4. Tauletes electròniques i instal·lació de Wi-Fi.
  5. Reforma del pati i millora de la pista.

Si voleu més informació sobre algun d’aquests punts, podeu contactar amb algun dels membres del sector pares i mares del Consell Escolar, presencialment o via correu electrònic a escolanadalconsellescolar@gmail.com.