4 de setembre del 2017

Ajuts per a les sortides i els llibres escolars

Del 4 al 18 de setembre es poden demanar els ajuts de l'Ajuntament per a les sortides i els llibres escolars.

El principal requisit per optar als ajuts és que tant els pares, mares o tutors com els infants estiguin empadronats a Sant Feliu. A més, els nens o nenes han d'estar escolaritzats en una escola del municipi.

D'altra banda, tot i que l'ajuda és de caràcter universal, només es podran beneficiar les famílies que compleixin determinats requisits econòmics, els quals s'han fixat prenent com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i el nombre de membres del nucli familiar.

El termini per sol·licitar les diferents ajudes serà del 4 al 18 de setembre, i caldrà fer-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ubicada a la pl. Vila (de dilluns a divendres, de 8 a 20 h). 

Més informació al web de l'Ajuntament.