4 de març del 2013

CARTA AL "DIARI DE SANT FELIU" I "FET A SANT FELIU"

L'ESCOLA NADAL ES MOU
 

Ara fa vuit anys que l’Escola NADAL participa en el projecte Comenius per a
l’aprenentatge de llengües estrangeres, que promou l’intercanvi amb centres escolars d’altres països. Aquesta participació activa és única a les escoles públiques de Sant Feliu i aquest curs ha suposat la visita de mestres de diferents països (Anglaterra,França, Itàlia, Grècia, Turquia, Polònia i Portugal) amb una recepció oficial de l’alcalde Jordi San José i la regidora d’educació Mireia Aldana a l’auditori del Palau Falguera.

Més enllà de les visites oficials, participar al projecte Comenius suposa l’oportunitat de fer comunicacions periòdiques amb altres nens i nenes d’arreu d’Europa. Això suposa pels alumnes de l'escola NADAL l’ús de la llengua anglesa i les noves tecnologies en un context real, a més del foment d’actituds de tolerància i solidaritat davant les diferències.

L’aposta de l’Escola NADAL per l’aprenentatge de l’anglès és clara, i és pionera a Sant Feliu en mobilitzar recursos de la Generalitat per incloure el Comenius al seu Projecte de Centre. Aquest fet l’ha permès fer anglès a pre-escolar i impartir la matèria de plàstica en aquest idioma als nens i nenes de 4rt curs. Actualment aquest projecte inicial ha evolucionat i durant el curs 2012-13 els alumnes de 6è fan tallers d'educació física en anglès i un mestre assistent de conversa reforça la tasca de les mestres titulars.

Però a l’escola no es conformen amb això i segueixen millorant el seu Projecte de Centre. Aquest és el segon any que l’escola organitza colònies pels alumnes de final de cicle. Una aposta forta de les mares i pares que ha engrescat al Claustre, el qual ha incorporat aquesta activitat de convivència i aprenentatge al programa d’activitats docents del centre. I es que, malgrat la crisi i les dificultats, alguna cosa es mou a l'Escola Nadal!
 
Noemí Carayol
Nuria Carballo
Glòria Jiménez
Rosa Quirós
Manuel Rodríguez
Enric Tubau
 
AMPA i mares/pares representants al Consell Escolar de l'Escola NADAL