15 de gener del 2013

L'Ajuntament signa convenis amb les AMPA de vuit centres educatius públics


L'alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, ha signat avui dilluns, 14 de gener, diferents convenis de col.laboració amb les AMPA de les set escoles públiques de primària de la ciutat i amb l'AMPA de l'institut públic Olorda. L'objectiu dels convenis és regular la col.laboració i la coordinació entre l'Ajuntament i les associacions de mares i pares d'alumnes per tal de treballar plegats en la millora de l'èxit escolar.

L'Ajuntament, a través dels convenis, que seran vigents fins al 15 de juny de 2013, farà una aportació econòmica a cada AMPA per tal que pugui donar suport al llarg del curs a diferents projectes escolars. En concret, l'Ajuntament destinarà la quantitat de 61.740 € que es repartiran entre les diferents AMPA, en funció de la dimensió de cada centre i de les seves necessitats.

Amb els diners rebuts les AMPA es comprometen a aportar el monitor o monitora de les biblioteques escolars i a oferir aquest servei fora de l'horari lectiu. Les AMPA també organitzaran, mitjançant monitors especialitzats, sessions setmanals d'estudi assistit adreçades als alumnes que necessiten un reforç extraescolar. Un altre dels compromisos establerts és que les AMPA destinin part de l'aportació municipal als programes de reutilització de llibres de text. La col.laboració també inclou el suport de l'AMPA al programa d'Agenda 21 per millorar la sostenibilitat medioambiental del centre. Alhora, en alguns casos, l'AMPA finançarà amb les aportacions rebudes les dotacions informàtiques dels centres.

L'Ajuntament ha establert convenis amb les AMPA de les escoles Arquitecte Gaudí, Falguera, Salvador Espriu, Nadal, Josep Monmany, Pau Vila i Martí i Pol amb l'AMPA de l'institut Olorda.