9 de desembre del 2020

Assemblea general de l'AFA

Imatge amb icones sobre videoconferència
El proper dilluns 14 de desembre a les 17.30 h farem l'Assemblea General Ordinària de l'AFA.

Enguany, degut a la situació de pandèmia l'Assemblea es farà de manera telemàtica mitjançant la plataforma Google Meet. Uns dies abans us enviarem l'enllaç de la trobada per correu electrònic. En cas que no el rebeu, poseu-vos en contacte amb l'AFA.

L'ordre del dia de l'Assemblea serà el següent:

  1. Tancament i valoració del curs 2019-20.

  2. Projecte i pressupost curs 2020-21.

  3. Aprovació de documents: acta anterior, memòria 2019-20, balanç econòmic 2019-20, projecte 2020-21 i pressupost 2020-21.

  4. Renovació parcial de la Junta.

  5. Menjador.

  6. Extraescolars curs 20-21.

  7. Participació a La Marató 2020.

  8. Torn obert de paraules.


A aquesta assemblea hi poden assistir totes les sòcies i socis de l'AFA. Tenen dret a vot les sòcies i socis que assisteixin a l'assemblea.

L'AFA som tot@s! Esperem comptar amb la vostra assistència!