23 d’octubre del 2019

Nova junta de l'AMPA

En la passada assemblea es va ampliar la junta directiva de l'AMPA amb l'incorporació de quatre noves vocals. La junta actual queda composada per:

 • Ana M. Vázquez (presidenta)
 • Eva Rosas (secretària)
 • Aida Nebot (tresorera)
 • Verónica Carabantes (vocal)
 • Judit Iglesias (vocal)
 • Isabel González (vocal)
 • Raquel Ordóñez (vocal)
 • Verónica Pérez (vocal)
 • Mireia Rebollo (vocal)
 • Sandra Lara (vocal)
Les persones referents de les diverses comissions i grups de treball de l'AMPA queden de la següent manera:
 • Llibres: Ana M. Vázquez
 • Extraescolars: Aida Nebot
 • Menjador: Raquel Ordóñez
 • Delegats: Isabel González i Mireia Rebollo
 • Biblioteca: Eva Rosas
 • Carnaval: Sandra Lara
 • Comunicació: Isabel González, Mireia Rebollo i Eva Rosas
 • Colla de timbalers i gegantona Àvia Joana: Ana M. Vázquez