7 de novembre del 2017

Resum de la darrera reunió del Consell Escolar

El 18 d'octubre es va fer el primer Consell Escolar del curs 2017-18. Des del sector pares us informem dels punts que es van tractar:
 1. Lectura de l'acta anterior
 2. Presentació Pla Escoles Verdes
 3. Memòria curs 2016-17
 4. Pla 2017-18
 5. Altres temes:
  • Aprovació preus sortides
  • Reunions de delegats
  • Neteja
  • Elements de joc al pati d'infantil
  • Propostes funcionament consell escolar

Si voleu més informació sobre algun d’aquests punts, podeu contactar amb algun dels membres del sector pares i mares del Consell Escolar, presencialment o bé per correu electrònic: escolanadalconsellescolar@gmail.com

Pares i mares del Consell Escolar de l'Escola Nadal