16 de març del 2017

Ara és demà


La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va encarregar al Consell Escolar de Catalunya (CEC) que articuli un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. Aquest debat és el projecte Ara és demà.

El Consell Escolar de Catalunya per saber l’opinió de tots els agents proposa un debat en forma de cinc ponències, elaborades per experts en cadascun dels àmbits, amb la intenció de centrar la reflexió en una sèrie d'aspectes rellevants:
Per arribar al conjunt de la comunitat educativa es va proposar la realització de tallers de participació territorials, entre aquests tallers territorials, el dia 14 de març es va celebrar al Palau Falguera el taller territorial per al debat Ara és demà. En aquesta sessió presencial que era oberta a tothom de la comunitat educativa, hi havia professors, directors de centres, alumnes i pares i mares membres dels Consells Escolars. En el taller van participar dues representants del sector famílies del consell escolar de la nostra escola.

En la jornada del 14 de març es van fer 5 grups formats pels diferents col·lectius i es van debatre durant uns 20 minuts cada eix. Es van arribar a unes conclusions que es van anotar, indicant si tots els grups estaven d’acord o si hi havia diferents opinions. Al final de la jornada cada representant va exposar de forma resumida les conclusions a que van arribar tots els grups. Tota la informació recollida al debat s’enviarà als assistents en un termini de 2-3 setmanes.

A més també es proposa que els centres que ho vulguin pugin fer un taller de debat al centre amb els mateixos eixos de debat i la mateixa dinàmica que al taller territorial. També es poden fer aportacions de manera individual clicant en aquest enllaç. El termini per trametre les aportacions finalitza el 15 d'abril.