22 de setembre del 2015

PROJECTE DELEGATS


Des de l'AMPA de l'escola Nadal  s'ha impulsat aquet projecte que pretén incrementar la participació dels pares a la vida escolar de manera raonada i ordenada, amb l'objectiu de comprendre-la millor i aconseguir junts, pares i mestres, la millor educació per als nostres fills.

Aviat començaran les reunions informatives de grup que fan els tutors per tal de donar totes les informacions pertinents.Un del tema que plantejarà ès la necessitat d'escollir un pare o mare delegat de de classe.

OBJECTIUS
  • Potenciar la figura del delegat/ada amb la finalitat que entri a formar part del funcionament habitual del centre.                               
  • Augmentar el nivell de participaciódels pares i mares a l'escola i afavori la comunicació directa amb els tutors.
    5
  • Contribuir a que la informació que es generi a quasevol àmbit de la comunitat educativa arribi a tothom.
  • Transmetre a l'AMPA els problemes, inquietuds, les necessitats de formació de pares i fills i les demandes dels mestres.
FUNCIONS

  • Els tutors podran canalizar algunes tasques a través de la figura del pare o mare delegat del seu grup: fer còpies i distribuir als pares les fotografies de les excursions,festes i altres activitats que duen a terme a l'escola, o buscar i organitzar els pares que acompanyin als grups d'Educació Infantil a les excursions, piscina..
  • La direcció del centre podrà comptar amb els pares delegats per trans metre informacions, demandes o reomanacions...
  • L'AMPA rebrà els delegats per poder gestionar suggeriments, informar-se de possibles  inquietuds, realitzar reunions puntuals de posada en comú per a fer gestions oportunes am la junta, direcció i cossell escolar.

Esperem aquest any donar un nou impuls a aquet projecte  i per això necessiten de la vostra implicació i participació. Us animeu??
Moltes Gracies